Toestemming voor het plaatsen van een waterstofinstallatie en het opslaan van gevaarlijke stoffen aan Randweg 2 te Geldermalsen

DeGeldermalsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het plaatsen van een waterstofinstallatie en het opslaan van gevaarlijke stoffen aan Randweg 2 te Geldermalsen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Een omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van een waterstofinstallatie en opslag gevaarlijke stoffen (Wabo-verg. (uitgebreid), Bouwen), Randweg 2, 4191 NN, in Geldermalsen (22-09-2023) (beroep mogelijk), ODR2215696Wilt u de beslissing bekijken?Het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. U kunt het definitieve besluit en de bijbehorende stukken bekijken in hiervoor bovengenoemde datum. Wilt u het definitieve besluit en de bijbehorende stukken inzien? Bel dan naar gemeente West Betuwe, telefoonnummer 0345 728800 voor het maken van een afspraak. Bent u het niet eens met de beslissing?U kunt de rechtbank Gelderland laten weten dat u het niet eens bent met dit besluit. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als u:-belanghebbende bent;-niet-belanghebbende bent en eerder op het ontwerpbesluit hebt gereageerd met een zienswijze. Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift wordt ingediend bij de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:a.de naam en het adres van de indiener;b.de dagtekening;c.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;d.de gronden van het beroep. Voorlopige voorzieningWanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.Alleen wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald aan de Rechtbank. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deGeldermalsengids.nl op 04-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Geldermalsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGeldermalsengids.nl
Redactie deGeldermalsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Geldermalsen
  2. gmb-2023-419998

Gerelateerde berichten